Updated status of Loan disbursement in all branches of Umwalimu SACCO as of 24/11/2023

0
165

Updated status of Loan disbursement in all branches of Umwalimu SACCO as of 24/11/2023

Amatariki ya dosiye z’inguzanyo tugezeho mu mashami yose y’Umwalimu SACCO / Status of Loan Disbursement in all Umwalimu SACCO branches as of 24/11/2023

Uwaba yarohereje dosiye ku matariki yavuzwe akaba atarahamagarwa, yaduhamagara kuri 7575 /0781469546 tukabikurikirana.

Email: umwalimu.sacco@umwalimusacco.rw

Tel: +250781469546

Hotline: 7575