20 Job opportunities of Foremen/Forewomen at Rulindo district(Deadline:2023-10-06)

0
107
crossorigin="anonymous">

20 Job opportunities of Foremen/Forewomen at Rulindo district(Deadline:2023-10-06)

 • Gukurikirana mu buryo bwa Tekiniki imyubakire y’ibyumba by’amashuri n’Ubwiherero kuri site ashinzwe ;
 • Kumenya no kugaragariza Ubuyobozi bw’Umurenge n’Akarere mbere ibikoresho bikenewe kugira ngo ibikorwa byo kubaka bigende neza bidahagaze ;
 • Gukurikirana imikoreshereze y’ibikoresho biva MINEDUC, ku Karere no mu Murenge kugira ngo bibe bifashwe neza kandi bidapfushwa ubusa mu gihe cyo kubaka ;
 • Gutanga raporo ku Karere no ku Murenge buri munsi mu buryo bw’ubutumwa bugufi na buri kwezi mu buryo bwanditse(Hard copy)n’ikindi gihe cyose Ubuyobozi bw’Akarere n’Umurenge bwasaba raporo. Raporo mu buryo bw’ubutumwa bugufi yohererezwa Umukozi ushinzwe Inyubako z’amashuri ku Karere n’Umukozi ushinzwe Uburezi ku Murenge naho raporo mu buryo bwanditse yohererebwa Umuyobozi w’Akarere ka Rulindo.

Minimum Qualifications

 • Advanced Diploma in Building & Construction2 Years of relevant experience
 • A2 in Carpentry2 Years of relevant experience
 • A2 certificate of RTQF Level 5 (S6) in Masonry2 Years of relevant experience
 • Advanced Diploma in Construction2 Years of relevant experience
 • Advanced Diploma in Building & Construction Technology2 Years of relevant experience
 • A2 Certificate in public works2 Years of relevant experience
 • A2 Certificate in Construction Technology2 Years of relevant experience
 • A1 in Public Works2 Years of relevant experience
 • Advanced Diploma in Building Engineering2 Years of relevant experience
 • Advanced Diploma (A1) in Civil Engineering2 Years of relevant experience
 • A2 Certificate in Building Constraction2 Years of relevant experience
 • CONSTRUCTION2 Years of relevant experience

Competency and Key Technical Skills

 • Integrity
 • Strong critical thinking skills and excellent problem solving skills.
 • Inclusiveness
 • Accountability
 • Communication
 • Teamwork
 • Client/citizen focus
 • Professionalism
 • Commitment to continuous learning

Apply Now